In onze tuin hadden we twee grote bomen die gevaarlijk overhelden aan het elektriciteitsnet. Regelmatig braken grote takken af die mogelijks deze kabels konden raken en bovendien een gevaar waren op de openbare weg. Geen werkje om zelf aan te pakken dus. Wim Turkelboom ingeschakeld. Al heel snel is Wim samen met een collega langsgekomen om beide bomen neer te leggen. Op één dag lagen beide bomen tegen de vlakte, en waren beide stammen en alle takken in kleine stukken gezaagd. Dergelijk groot en zwaar werk op één dag, dit hield ik voor onmogelijk! Voorafgaand kreeg ik een heel correcte prijsofferte, en hier werd met geen euro van afgeweken. Topwerk geleverd Wim, bedankt!!

Ivan Seynhaeve, Woonservice

Bedankt, Wim en team, omdat onze bomen bij jullie in goede handen zijn.  Vanuit Astrana hechten wij heel veel belang aan gezonde groei bij mensen en organisaties.  We zijn dan ook heel blij dat jullie hetzelfde doen voor onze bomen. Wij kunnen alleen maar dankbaar zijn en veel respect hebben voor de kennis waarmee jij het beste doet voor onze bomen. Dank je wel, Wim, onze bomen zijn bij jou in goede handen.

Annick Defoort, Astrana

Met boomverzorging worden alle werkzaamheden bedoeld die erop gericht zijn de boom in zijn groei en evolutie positief te beïnvloeden en begeleiden, en dit vooral met het oog op een langdurige relatie met de mens. Het spreekt voor zich dat daarbij gelet wordt op de specifieke kenmerken van de boomsoort in kwestie.

Met touwklimtechnieken of met een hoogwerker zorgen wij ervoor dat de boom tijdens deze werkzaamheden zoveel mogelijk ontzien wordt.

Helaas komen ook bomen aan hun einde, dus houdt boomverzorging ook in dat zieke, dode of afgeleefde bomen verwijderd worden. Daar tegenover staat dat wij ook nieuwe bomen aanplanten, zodat de kringloop in stand wordt gehouden.

FAQ items aan het laden...