Buxusmot

De tweede vlucht van de buxusmot verliep erg verspreid waardoor er nu zowel motten, oudere als zeer jonge rupsen op buxus aanwezig zijn.
Na de hete zomer hadden we dit jaar bovendien ook te maken met een erg warme na-zomer. Oudere rupsen en poppen van de 2e generatie zullen daardoor nog kunnen verpoppen en aanleiding geven voor een uitzonderlijke 3e generatie!
De jonge rupsen zullen zich binnenkort inspinnen om te overwinteren. Dit maakt deze periode het ideale moment om de buxusmot te bestrijden.

Een behandeling in het najaar is noodzakelijk om de plaagdruk in het voorjaar drastisch te verminderen.

Nu niet ingrijpen betekent een immense vraat in maart-april volgend jaar!