Niet enkel in het voorjaar (rond april), maar ook in het najaar (rond september-oktober) kan een gazon baat hebben bij een onderhoudsbeurt.

Het gras krijgt het tegenwoordig hard te verduren door de steeds heter wordende zomers. Door hitte of droogte sterft er tijdens deze warme periode veel gras af. Dit dode materiaal voegt zich aan de bestaande viltlaag toe. Wanneer deze viltlaag niet verwijderd wordt, dan zal het mos het tijdens de herfst prima naar zijn zin hebben. Let wel op, in het najaar zal het gras zich iets minder goed herstellen dan tijdens zijn groeiperiode in het voorjaar.

Het is daarom aan te raden om na het verticuteren ook de nodige nazorg te geven aan het gazon. Dit onder de vorm van een najaarsbemesting met extra kalk, het plaatselijk bijzaaien van kale plekken en het topdressen om extra organische stoffen in de grond toe te voegen. Zo krijgt u opnieuw een goed gevulde graszode, waardoor het onkruid weer minder kans krijgt. En straks, als de winter voorbij is, kan je dat frisse groen opnieuw verwelkomen.

Door door te zaaien, te bemesten en te verticuteren blijft het gazon jong en sterk. 

Bent u nog op zoek naar een partner om deze werkzaamheden voor u uit te voeren, stuur dan gerust een mailtje naar info@wimturkelboom.be om een afspraak te maken voor dit najaar.