Blog

Blog2020-05-16T10:05:59+02:00

BLOG

Geef uw gazon ook in het najaar een zuurstofkuur

By |augustus 12th, 2020|Tuinverzorging|

Niet enkel in het voorjaar (rond april), maar ook in het najaar (rond september-oktober) kan een gazon baat hebben bij een onderhoudsbeurt. Het gras krijgt het tegenwoordig hard te verduren door de steeds heter wordende zomers. Door hitte of droogte sterft er tijdens deze warme periode veel gras af. Dit dode materiaal voegt zich aan de bestaande viltlaag toe. Wanneer deze viltlaag niet verwijderd wordt, dan zal het mos het tijdens de herfst prima naar zijn zin hebben. Let wel op, in het najaar zal het gras zich iets

De motten zijn op komst!

By |juni 2nd, 2020|Tuinverzorging|

Wanneer u in deze periode van het jaar de buxusmotten tegenkomt, wil dit zeggen dat er een nieuwe generatie rupsen op komst is. Tijdens de paringsvlucht kiezen de vrouwelijke motten de buxus uit om hun eitjes in te leggen. Na een 10-tal dagen kunnen kunnen de jonge rupsen al aan de buxusblaadjes zitten te knabbelen. Laat het zover niet komen! Hang een mottenval op voor monotoring. Wanneer je geen motten meer vangt en de paringsvlucht is afgelopen, kan je overgaan tot de aanpak van de rupsen. Controleer regelmatig alle

Je tuin voorbereiden op een droge zomer

By |mei 21st, 2020|Tuinverzorging|

Onze provincie wordt net zoals de voorbije 3 jaar getroffen door droogte. Vanaf vandaag zijn er opnieuw beperkende maatregelen van kracht.  Zie de website van  de provincie West-Vlaanderen voor meer info. In eerste instantie hebben deze maatregelen natuurlijk een invloed op de land- en akkerbouw, maar wanneer we naar de voorbije jaren kijken en de voorspellingen van wetenschappers, kunnen we nu al met grote zekerheid stellen dat er deze zomer opnieuw een periode zal aankomen van extreme droogte. Wat kunnen we

Na de winterdip… de voorjaarsboost

By |maart 30th, 2020|Tuinverzorging|

Een gazon heeft het tijdens een koude periode niet altijd even gemakkelijk. Het komt doorgaans verzwakt uit zijn winterslaap. Mos, vergeling en dunne begroeiing ontsieren het uitzicht. Geef je gazon die voorjaarsboost door het mos uit het gazon te kammen en de nodige stikstof en magnesium toe te voegen. Op het juiste tijdstip verticuteren en de correcte meststoffen toedienen zorgen ervoor dat je grastaptijt weer mooi dichtgroeit. Zie je op tegen dit werk? Of wil je zeker zijn dat je gazon op de juiste manier behandeld wordt? Neem dan gerust

Buxusmot ontwaakt uit winterslaap …

By |maart 21st, 2020|Tuinverzorging|

Door het uitblijven van de winterkou is de buxusrups her en der al opgedoken. Normaal verschijnen ze pas vanaf april, maar nu zijn de rupsen vroeger dan normaal uit hun cocon gekropen. Volgens Jochem Bonte (ILVO-onderzoeker) zou het vroegtijdig uitkomen van de rupsen niet betekenen dat de plaag dit jaar groter zal zijn dan anders. “Het zou wel kunnen dat er in plaats van twee generaties buxusmotten, drie generaties zullen zijn, op voorwaarde dat de temperaturen in het najaar niet te snel dalen.” Deze derde generatie zou een negatief effect

Moet je de bladeren bij je buurman opruimen?

By |december 1st, 2019|Boomverzorging|

Tuinafval uit je eigen tuin (zoals bladeren van je bomen) komt door de wind wel eens terecht in de tuin van je buren. Maar kunnen die dan vragen dat jij zorgt voor de opruiming ervan? Er staat in de wet geen enkele bepaling die je verplicht om tuinafval dat uit jouw tuin komt op te ruimen bij je buren. Je buurman kan je hiertoe dus niet verplichten. Het is natuurlijk ook niet verboden om hierover afspraken met je buur te maken. Iets anders is het als er werkelijk sprake zou zijn

Schade vastgesteld aan Buxus door Calonectria schimmel

By |oktober 14th, 2019|Tuinverzorging|

De afgelopen week heeft de zachte temperatuur gecombineerd met de regen gezorgd voor een late opflakkering van deze buxusschimmel. Deze schimmel veroorzaakt bruinzwarte bladvlekken, vaak met een bleker centrum en leid meestal tot de dood van de Buxus. Laat uw Buxus niet aan zijn einde komen en neem vandaag nog met ons contact op voor een behandeling.

Opruimen van afgevallen bladeren

By |oktober 6th, 2019|Boomverzorging|

Regenbuien, felle windstoten, ... het is herfst. De maanden oktober en november zijn traditioneel de maanden waarin iedereen de afgewaaide bladeren wil opruimen. Het blad van het gazon ruimen is goed voor het gras, maar blad en ander tuinafval in de border laten liggen is geen probleem. Het is zelfs beter voor de natuur. Het is belangrijk om nuttige, kleine dieren te laten overwinteren in de tuin. Egels, insecten, vogels, padden en lieveheersbeestjes kunnen in het achtergebleven blad een nest bouwen en zo de winter door te komen. Vooral egels

Win jij de strijd met de buxusrups?

By |oktober 4th, 2019|Tuinverzorging|

Het rupsengevaar is nog altijd niet geweken voor je buxusplanten. De komende periode krijgt je buxus te kampen met de laatste generatie rupsen, die voortkomen uit de tweede vlucht van de buxusmot. Spaar je buxus van rupsenvraat, en neem nog een laatste keer maatregelen. Wat te doen? Controleer de buxus aandachtig op de eerste tekenen van rupsen. Alhoewel in het najaar is de vraatschade nog beperkt blijft, geef je zonder ingrijpen de rupsen de kans om in het voorjaar de plant in enkele weken kaal te vreten. Rupsen waargenomen? Contacteer

Wat met het gazon na die droge, hete zomer …

By |september 23rd, 2019|Tuinverzorging|

Ook deze zomer was het alweer warm en droog. Na enkele weken zag je dat onvermijdelijk aan het gazon … 'rosse plekken' en afgestorven grasdelen kwamen tevoorschijn. Op sommige plaatsen hield het grasveld het wel opmerkelijk langer vol dan op andere. Ook valt het op dat na de droogteperiode bepaalde grasplekken sneller herstellen dan andere. Het verschil zit hem in de bodem. Gras groeiend op een bodem met een goede bodemstructuur, een evenwichtige waterhuishouding én een uitgebreid humus-aanbod kan duidelijk beter tegen een droogte-stootje. Na het uitstrooien of inmengen van