Tuinafval uit je eigen tuin (zoals bladeren van je bomen) komt door de wind wel eens terecht in de tuin van je buren. Maar kunnen die dan vragen dat jij zorgt voor de opruiming ervan?

Er staat in de wet geen enkele bepaling die je verplicht om tuinafval dat uit jouw tuin komt op te ruimen bij je buren. Je buurman kan je hiertoe dus niet verplichten. Het is natuurlijk ook niet verboden om hierover afspraken met je buur te maken. Iets anders is het als er werkelijk sprake zou zijn van overmatige burenhinder, dan kan je buur eventueel naar de vrederechter stappen om een procedure te starten.

Het spreekwoord zegt “Beter een goede buur dan een verre vriend”. Heb je dus veel bomen, maak dan hierover afspraken met je buur of help eventueel mee met het opruimen.